DE GEKLEURDE ZANGER
Nieuw bij TT.eigenleden

Bij deze kunnen wij door covid19 en 1.50 meter afstand de tentoonstelling niet door laten gaan

 

 

UPdate covid-19 en gemeenschapshuis de lanteern(25mei-2020)

 

Ten eerste wil ik iedereen bedanken voor het terugkoppelen van de enquette Voor alle verenigingen die dit nog niet gedaan hebben doe het snel mogelijk want dan kunnen we zo snel mogelijk schakelen op het moment dat er meer informatie wordt vrij gegeven

 

Inmiddels hebben we informatie gekregen vanuit de gemeentem.m.b.t. De spelregels die we moeten volgen om 1 juni open te mogen Deze staan hieronder

Dorpshuizen en buurthuizen vallen onder de zelfde regels als culturele instellingen.Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dorpshuizen en buurthuizen vanaf 1 juni 2020 onder voorwaarden open mogen

 

* In overdekte locaties en gebouwen die toeganelijk zijn voor publiek mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen (exclusief personeel)en op 1.5 meter afstand(en voor zover we nu weten geldt er een totaal van 30 personen per gebouw!

 

*Bezoekers/gebruikers moeten zich vooraf aanmelden of reserveren

 

*In een gesprek vooraf wordt ingeschat of een bezoek een risico oplevert (mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis) 

 

* Stel een coronaprotocol op en leg die voor aan de gemeente voordat je opengaat (zij handhaven de regels)

 

*Buiten sporten mag op 1.5 meter afstand

 

* Kinderen tot 12jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten bewegen en activiteiten volgen Hieronder vallen ook activiteiten zoals zang muziek en dansles en repetities voor (jongeren 13-18geldt dit ook alleen met 1.5 meter afstand er tussen)

 

* Vanaf 1 juni 2020 wordt het maxium aantal personen per dorps of buurthuis verhoogd naar 100

 

* Horeca mag onder voorwaarden weer geopend worden

 

Wat mag niet?

De regels worden vanaf 1 juni enigszin versoepeld, maar dat geldt niet voor alles Er zijn noeg een hoop activiteiten die niet mogen

 

* Alle binnen sporten zijn verboden toot i september (daaronder valt ook biljarten bridgen etc kijk op de website van RVO

 

* Sportkantines zijn tot 1 september gesloten(opening wordt nog nader onderzocht)

 

* Evenementen zijn tot 1 september verboden

 

* Repeteren en musiceren van koren korpsen of andere muziek verenigingen is nog niet toegestaan ( kijk voor meer informatie op https://www.knmo.nl

Twijfel je of een activiteit wel of niet mag? Kijk danop de site van een branchevereniging of overkoepelde organisatie voor meer specifiek informatie zoals bijv de Koninklijke Nederlandse Muziek vereniging of de NOC*NSF

 

Duidelijk aan de ene kant maar ook teleurstellend aan de andere kant want een groot deel van de activiteiten valt onder binnen sport Om dit te checken hebben we ook contact opgenomen met het RIVM en deze bevestigde onze vermoedens Alle dans activiteiten ( Volksdans Une-dance danslessen)zijn tot 1 september verboden maar ook de Majorette Yoga bewegings activiteiten voor ouderen plus alle kaart activiteiten Ook de open inloop en de Spin kunnen daarom geen doorgang vinden tot nader bericht

 

Repetities van koren en alles met blaasinstrumenten mag ook niet Er loopt een onderzoek of hetdoor mogelijk verspreiden van Covid 19 door zingen en blazen door een instument wordt vergroot Tot die tijd is dat ook verboden Andere repetities met muziekinstrumenten mogen wel op gepaste afstand Kortom Zangvereniging  Con Crazia kunnen we helaas nog niet ontvangen ddor bovengenoemde redenen en Hamonica vereniging Sempre Crescendo wel

 

Wat wel mag zijn activiteiten gericht op vergaderen bijeen komsten waar iedereen op gepaste afstand kan blijven en geen voorwerpen van elkaar worden gebruikt Wat ook mag zijn oa de taallessen spreekuren van de Rabobank en maat schappelijk werk Avalon bijeenkomsten vergaderingen van de Gekleurde zanger de kletskousen en de Alleenstaande groep mogen ook weer gebruik maken van hun besproken ruimte

 

Hiermee geef ik alleen aan wat niet mag en nog niet gekeken naar de enquetes waar sommige activiteiten hebben aan gegeven nog niet van start te gaan door andere corona gerelateerde omstandig heden Hier gaan we uiteraard deze week naar kijken en hiervoor hoft u niet opnieuw een reactie te geven Deze zijn allemaal in goede orde ontvangen en waar we nog vragen hebben zullen we apart contact zoeken

 

Mooier dan dit kunnen we het op dit moment nog niet maken helaas Zover we nu weten mogen we vanaf 1 juli van 30 naar 100 personen in het gebouw als de corona ontwikkeling stabiel blijft en grote activiteiten vanaf  1 september Wij blijven de informatie volgen en zodra we meer weten over de activiteiten die op dit moment nog niet mogen laten we het gelijk weten En op de achtergrond blijven we met de gemeente in gesprek om uw activiteiten weer op de kaart te zetten

 

Alvast bedankt en we houden u op de hoogte Hopelijk zien we elkaar snel weer in het gemeenschapshuis

Met vriendelijke groet

Martijn Joosten

 

 

UPDATE 19-5-2020(CORONAVIRUS(COVID-19)19 MEI 2020

 

 

Het ziet er op dit moment sterk uit dat wij als Gemeensschaphuis de deuren vanaf 1juni weer open mogen doen (mits het aantal Corona besmettingen niet toe gaat nemen) We zitten echter nog op groen licht te wachten van de gemeente plus eventuele extra voorwaarden De gemeente heeft aan de 5 dorpshuizen gevraagd om een protocol op te stellen die ze volgende week zullen beoordelen Naar aanleiding van dit protocol wordt een besluit genomen Zoals u in de media hebt vernomen moeten wij ons als gemeensschaphuis de nodige maatregelen gaan treffen om te voldoen aan de eisen die het RIVM voorschrijft

 

er mogen tot 1juli maar 30personen in het gebouw zijn incl ons personeel We moeten een routing door het gebouw creeren zodat de 1.5 meter regel het beste gehandhaafd kan blijven We moeten gaan werken met reserveringen (een gehuurde ruimte zo inrichten en verdelen dat de 1.5 meter regel voor u als gebruiker is toe te passen

Korom we gaan overschakelen naar de 1.5 meter maatschappij We zullen nu met z,n allen er over moeten denken hoe we dat voor ieders activiteiten mogelijk kunnen maken Daarom ook deze enquete zodat we eeb beeld gaan krijgen hoe jullie er in staan `Èèn ding is zeker ook dit kunnen we alleen met elkaar voor elkaar krijgen

 

Update coronavirus(covid-19) 8 MEI 2020

 

De afgelopen dagen krijg ik regelmatig vragen over wanneer de lanteern zijn deuren weer opent.Dit naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen woensdag waarin een tijdspad werd gesteld door premier Rutte hoe het verlooper hopelijk uit gaan zien mits de ontwikkeling van de corona verloopt zoals verwacht.Ook wij hebben daar met veel belangstelling naar gekeken.We kunnen jullie echter nog geen antwoord geven

 

Gesloten tot 1 juni

In de tweede persconferentie werd  gesteld heel duidelijk "Obenbare gebouwen"zijn dicht tot 1 juni.Heldere taal! Wij vallen namelijk niet onder horeca,maar onder openbare gebouwen. In de laatste persconferentie ging het vooral over de horeca.Maar ook over bbibliotheken beide mogen deze open vanaf 1 juni voor maximaal 30 klanten tegelijker tijd.Er werd verder niet gesproken over openbare gebouwen maan een bibliotheek is een opnbaar gebouw.Dus onze vewachting is inderdaad dat we vanaf 1 juni open mogen voor maximaal 30 klanten

 

GEMEENTE RUCPHEN

Deze theorie hebben we neer gelegd bij de gemeente Rucphen en heb daar vandaag een reactie op gehad.De huidige nood verordening is helder groepscommodties dienen gesloten te zijn.We zijn dus enerzijds in afwachting van een gewijzigde noodverordening o.b.v. de perscoferrentie van woensdag.Anderzijds is het Kabinetsbesluit dudelijk over de horeca.vanaf 1 juni zijn maximaal 30 personen toegestaan,indien er onderlinge afstand van 1.5 meter is.Dat is wat we nu weten.Nogmaals hopelijk biedt de nieuwe noodverordening meer duidelijkheid

Kortom als de landelijke noodverordenijng is aangepast kan de gemeente ons een antwoord geven op de vraag die we allemaal willen weten Wanneer mogen we open en onder welke voorwaarden

 

INVENTTARISATIE

Hou jullie email goed in de gaten want we verwachten dat alles in een stroomversnelling zal gaan.Voor 1 juni zullen we jullie moeten informeren over de stand van zaken zoals we dat nu ook doen,maar we hebben ook antwoorden van jullie nodig b.v. willen jullei tot de zomervakantie gebruik maken van de Lanteern voor de data die eerder al zijn gemaakt begin van het seizoen.Mdaar later meer over want de vragen die we zullen stellen zijn naar aanleiding van de voorwaarden dien we nu nog niet weten

 

SAMEN STAAN WE SCHOUDER AAN SCHOUDER

Namens al mijn collega,s wens ik jullie veel sterkte en gezondheid in deze surrealistische tijden.Zodra we meer weten laten we het jullie gelijk weten en hopelijk treffen we elkaar weer snel in ons gebouw tijdens èèn van jullie activiteiten

 

Met vriendelijke groeten

Martijn Joosten(Sociaal Cultureel Werker)

 

 

 

 

 

NIEUWS

Onderwerp UPDATE CORONAVIRUS (COVID-19) van 25-3-2020

 

Beste huurder

 

Langs deze weg een tweede update m.b.t.het corona virus in combinatie met

gemeenschapshuis de Lanteern.Afgelopen maandag hebben we de nieuwe maatregelen van het kabinet kunnen zien in de persconferentie met de ministers.Ik heb gisteren kort contact gehad met de wethouder en voor ons houd concreet in dat we een openbaar gebouw zijn(naast onze horeca functie) en openbare gebouwen blijven tot 1 juni gesloten.Wel hebben we als SKW onze hulp aangeboden voot het opzetten van een corona informatie punt voor Sint Willebrord.Dit zal echter allen telefonisch zijn en niet vanuit de Lanteern maar vanuit thuis

 

Gesloten tot maandag 6 april

Wij zullen onze deuren gesloten houden tot maandag 1 juni mits de ontwikkelingen een aanpassing vragen Via deze berichten willen we jullie daarvan op de hoogte houden Zodra er nieuws is over verlening of opheffen van het openbare gebouwen/horeca verbod laten we jullie dit gelijk weten 

 

Bereikbaarheid

 

We blijven als gemeenschaphuis bereikbaar,maar alleen per email Ook wij zullen gehoor geven aan de vraag van de overheid om zoveel thuis te werken en zullen om deze reden niet aanwezig zijn op de locatieDe mail wordt wel enkele malen per dag gelezen en beantwoord.Mocht je vragen hebben over het verloop van de situtatie willen we jullie vragen onze update af te wachten.Ons email adres info@skw-willebrrd.nl Onze telefoonlijn wordt vanaf maandag ingezet als corona informatie lijn voor inwoners van Sint Willebrord.Probeer deze daarom niet te gebruiken voor vragen over de huur,mits het echt niet anders kan.

 

Afspraken

Al de afspraken die we hebben staan voor het bespreken van een activiteit of evenement komen ook tot 1 juni te vervallen.Ook deze besprekingen kunnen we uiteraard viade email doen We proberen je mail zo snel mogelijk te beantwoorden

 

Samen staan we schouder aan schouder

 

Namens al mijn collega`s wens ik jullie veel sterkte en gezondheid toe in deze surrealistische tijden Zodra we meer weten laten we het jullie gelijk weten en hopelijk treffen we elkaar weer snel in ons gebouw tijdens èèn van jullie activiteiten.

 

Met vriendelijke groet

Martijn Joosten(Sociaal Cultureel Werker)

 

 

*************************************************************DE GEKLEURDE ZANGER****************************************************

DE VOGELVERENIGING IS OPGERICHT OP12 MAART 1952 EN IS GEVESTIGT IN DE LANTEERN,DORPSTRAAT 119 TE ST.WILLEBRORD.

DE VOGELVERENIGING IS AANGESLOTEN BIJ DE N.B.v.V  ONDER CODENR WO4 DISTRICT NOORD BRABANT WEST.

 

MET HEM IS HET allemaal BEGONNEN......

 

DEZE FOTO LAAT ONS KENNIS MAKEN MET DE HEER P.MUIS

 

Samen met Marijntje Wagtmans heeft Piet het idee geopperd om in ST.WILLEBRORD een vogelvereniging op te richten,dat moet volgens Piet geweest in januari of februari 1952. Piet heeft toen eind februari zelf het voortouw genomen en een brief geschreven naar de toenmalige Bondsvoorzitter de heer Noordzij,met het verzoek een vogelvereniging te mogen oprichten en deze aan te sluiten bij de toenmalige Bond,en zo is op 12 MAART 1952  DE GEKLEURDE ZANGER te ST.WILLEBRORD ontstaan.

 

 

 

Een foto genomen in de tijd dat de vereniging thuis was in zaal Luma bij Tinus Luijks

J Schrauwen die met een stralende lach zijn gewonnen bekers in ontvangst neemt.

Verder zien we op de foto de twee oud-voorzitters die de vereniging heeft gekend namelijk:L.Boeren en J.v.d.Heijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto uit begin 1970

 

Op de foto zien wij het eerste lid van De Gekleurde Zanger die met zijn kanaries de hoogste eer wist te behalen

A.Lazeroms werd wereldkampioen

Dat was voor de vereniging natuurlijk wel iets geweldigs,want zo dik zitten de wereldkampioenen in ons land niet gezaaid,maar op St.Willebrord had men er èèn

Na Jos zijn nog vele leden van de vereniging hem gevolgd en hebben ook beslag weten te leggen op de wereldtitel.

 

 

 

 

M.Kerstens,het eerste lid van De Gekleurde Zanger,die de fel begeerde titel van Bondskampioen van de N.B.v.V.wist te behalen

 

Na het succes van M.Kerstens hebben nog tientallen leden van De Gekleurde Zanger tot nu toe de zo felbegeerde Nederlandse titel mee naar St.Willebrord weten te nemen.

 

 

 

 

De jaren 90 begonnen rustig,met zoals gebruikelijk weer een

Nationale t.t.

Voor 1992 was aan de vereniging vanwege het 40jarig bestaan de organisatie van de District t.t. toegewezen

De viering van het 40jarig bestaan in Maart 1992 was voor de vereniging een dag om niet te vergeten,een druk bezochte receptie en een mooie feestavond daar achterop waren de bekroning voor het harde werken van de leden van het bestuur

Foto genomen tijdens de receptie van het 40jarig bestaan in 1992

 

Op de foto zien we links van de tafel de toenmalige bestuursleden

W.Jochems,Cor Lips,Rien Zagers,CVissenberg en Jos Lazeroms

 

Aan de rechterkant van de tafel zien we de eerste voorzitter die de vereniging gekend heeft,wijlen Jo van der Heijden

hier feliciteerd hij de toenmalige voorzitter Cor Lips

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb